พระสมเด็จบางขุนพรหม

                      พระสมเด็จบางขุนพรหม เป็นพระในสกุล “พระสมเด็จวัดระฆัง” ที่สร้างโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี   เป็นที่พึงปรารถนาแก่ประชาชนที่เคารพกราบไหว้พระคุณอันประเสริฐของท่าน นับวันมงคลวัตถุนี้กำลังจะหาได้ยากยิ่ง และราคาก็สูงยิ่งเช่นเดียวกัน ข้าพเจ้าเป็นผู้หนึ่งที่เคารพบูชาท่านเป็นอย่างยิ่ง และได้มีโอกาสครอบครองพระในสกุลพระสมเด็จวัดระฆังหลายรุ่น   จึงได้พยายามศึกษาค้นคว้าประวัติของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี และการสร้างพระสมเด็จ  เทียบเคียงกันทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมากับหลักการทางวิทยาศาสตร์ และร่วมศึกษาหาความรู้ด้วยกันกับท่านทั้งหลายที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ  เพื่อเผยแพร่เพื่อเป็นวิทยาทานและองค์ความรู้สำหรับผู้ที่ชอบพระเครื่องไทยต่อไป ... อาจารย์ปู๋ ...